Správa výpočtovej techniky

Autor: MSteve <info(at)webinfo.sk>, Téma: Výpočtová technika, Vydané dňa: 01. 01. 2011

V dnešnom svete si už skoro nikto nevie predstaviť život bez používania výpočtovej techniky, počítačov. 
Našou snahou je poskytovať kompletnú starostlivosť v oblasti IT. 
Pomôžeme Vám navrhnúť optimálne hardwarové aj softwarové riešenie za prijatelnú cenu. 
V oblasti IT správy Vám vieme ponúknuť nasledujúce služby:Konzultačná činnosť 
Pomôžeme Vám navrhnúť optimálne IT prostredie prispôsobené na mieru práve Vašej firme a Vašim potrebám a možnostiam. Prídeme až k Vám, analyzujeme stav Vašej výpočtovej techniky a Softwarov a pomôžeme pri výbere najvhodnejšieho IT riešenia pre Vás a Vašu firmu.

Inštalácia, konfigurácia a správa pracovných staníc a serverov
Po navrhnutí optimálneho riešenia Vám zabezpečíme nainštalovanie, nakonfigurovanie a následnú správu serverov a pracovných staníc. Pri tejto úlohe maximálne dbáme na ochranu dát pred „nepovolanými“ očami a taktiež na ich zálohovanie a ich následnú archiváciu.

Konfigurácia a údržba firemnej sieťe 
Pri počítačovej sieti je dôležitá komunikácia medzi jednotlivými pracovnými stanicami, servermi a inými sieťovými zariadeniami, akými sú napríklad switche, routre, firewall-y a iné, ktorých konfiguráciou a monitoringom sa zaoberáme. 

Vzdialená správa
Aby sme zabezpečili čo najrýchlejšiu odozvu na žiadosť o servisný zásah pri ktorej je nevyhnutná prítomnosť servisného technika, alebo technická pomoc, využívame systém vzdialenej správy ( pripojenie sa na počítač, server vzdialene pomocou softwaru ). Po nahlásení žiadosti o servisný zásah vieme týmto spôsobom preveriť, prípadne vyriešiť, vzniknutú situáciu v priebehu niekoľkých minút. Ušetrí Vám to čas, aj Vaše peniaze (čas príjazdu servisného technika, dopravné náklady).

Obnova a záchrana dát

Aj napriek neustále spomínanej a prízvukovanej dôležitosti zálohovania a archivovania údajov sa stále veľa krát stretávame so skutočnosťou, že ľudia zálohovanie jednoducho podcenia. Pokiaľ je všetko funkčné je nutnosť zálohovania priam nepostrehnuteľná. Horšia situácia nastáva, keď hard-disk z nezálohovanými údajmi jedného dňa vypovedá svoje služby. 

Naša nasledujúca rada znie
: V prípade zlyhania hard-disku okamžite vypnite počítač a zavolajte nám my problém analyzujeme, oboznámime Vás s možnosťou obnovy údajov a s predpokladanou cenou. Neodborným pokusom o záchranu dát sa môže stať, že záchrana týchto dát bude neúmerne náročnejšia a samozrejme drahšia.

Pri odstraňovaní vzniknutých závad využívame overené diagnostické postupy pre ich rýchle odstránenie.
Poprípade možete navštíviť náš online shop a vybrať z našej pestrej ponuky.