Telekomunikačné služby

Autor: MSteve <info(at)webinfo.sk>, Téma: Telekomunikačné služby, Vydané dňa: 01. 01. 2011

TelecomŽijeme v dobe úplného prelomu komunikačných technológii. Dnes máme možnosť telefonovať svojim priateľom a rodine, zákaníkom, obchodným partnerom od hocikadiaľ a môžeme si vybrať z viacerých telekomunikačných operátorov. Komunikačná a informačná technika sa vzájomne prekrývajú a naväzujú na seba.Vznikajú nové technológie ktoré umožňujú nové riešenia napríklad možnosť telefonovať po Internete  VOIP , alebo mobilná komunikácia. Práve komunikácia vo vnútry firmy je čoraz dôležitejšia a dnes už zďaleka presahuje len obyčajné telefonovanie nakoľko sa stáva zaroveň silným nástrojom každej firmy.

Telecom

Našim cieľom je ponúknuť budúcim zákazníkom komplexné služby v oblasti riešenia telekomunikačných a informačných systémov. 
- Výber prevádzkovateľa a ich služieb ( T-com, Nextra )
- Výber technológií, 
- Konzultačnú a poradenskú činnosť
- Návrh technického riešenia  podľa požiadavky zákazníka
- Projekt, dodávku technického a programového vybavenia
- Montáž a inštaláciu vybraných zariadení
- Zaškolenie obsluhy
- Záručný a pozáručný servis.
- Ostatné služby : hlasové služby, internet, ISDN, VoIP, prenos dát, mobilná sieť, pevná linka, prenajatá linka

 

Poprípade možete navštíviť náš online shop a vybrať z našej pestrej ponuky.