Pobočkové Ústredne

Autor: MSteve <info(at)webinfo.sk>, Téma: Telekomunikačné služby, Vydané dňa: 01. 01. 2011

PBX system

Vhodným nasadením moderných telekomunikačných systémov možno docieliť výrazné zvýšenie produktivity vo firme ako aj posilnenie konkurencieschopnosti a v neposlednom rade i zníženie prevádzkových nákladov firmi. Telefónna ústredňa a jej správny výber, úzko súvisí so správnym odhadom potrieb danej firmi. Poprípade možete navštíviť náš online shop a vybrať z našej pestrej ponuky.